Softwarové vyšperkování

Co je to to „softwarové vyšperkování“?

Tato stránka má jednoduchý úkol… Názorně demonstrovat, co si pod tímto termínem můžete představit a hlavně jasně ukázat, že ani „nevyšperkovaná“ fotka v základní úpravě u mne není „na vyhození“. To je primárně způsobeno tím, že již při focení nehraju na nějaké to „pak se to upraví“, ale už „na scéně“ důsledně řeším jak kompozici, tak světlo, jakožto dva nejzákladnější pilíře technicky zvládnuté fotografie. To považuji za velikou přednost před množstvím různých konkurentů, kteří vám na místě kolikrát (raději) fotky v aparátu ani neukáží. Do tohoto technického koktejlu pak už stačí jen přimíchat vás a vaše emoce a je to.

Levá strana (BEFORE) je fotka v základní úpravě, pravá (AFTER) je pak „softwarově vyšperkovaná“.

BEFORE      |     A F T E R